POTENSI DESA

 • Sep 02, 2022

 

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN MARGOYOSO

DESA SEMERAK

 

Pati1.bmp

 

 

 

 

 

Alamat :  Desa Semerak Kec. Margoyoso Pati 59154

 

 

 

 

 

DATA UMUM

DESA SEMERAK – MARGOYOSO

P A T I

 

E-mail: desasemerak10@gmail.com

 

 

 

 

TAHUN 2021

 

DATA UMUM

 1. Pemerintahan Desa Semerak Kecamatan Margoyoso
 2. Luas dan Batas Wilayah
 1. Luas Wilayah                                          :  202,478 Ha.
 1. Irigasi Teknis                                 :    0          Ha.
 2. Irigasi ½ Teknis                             :    0          Ha.
 3. Irigasi Sederhara                           :    23,380 Ha.
 4. Tadah Hujan                                  :    23,306 Ha.
 5. Pekarangan                                   :    32,892 Ha.
 6. Tegalan                                         :    0           Ha.
 7. Lain-lain                                         :    122,900 Ha.
 1. Peruntukan :
 1. Tanah Sawah (Tadah                  :    46,686 Ha.